Kalendář

<<7 / 2021>>
MoTuWeThFrSaSu
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Zobrazit kalendář

Galerie

Menu

Napište nám

6 + 2
>

Projekty školy

Název programu: POdpora vzdělávání žáků střední školy

číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016678

 

Zahájení projektu: 01. 01. 2020

Ukončení projektu: 31. 12. 2021

Příjemce projektu:

·         Soukromá střední škola, s.r.o. Uherské Hradiště

AKTIVITY:

·         2.III/11 - Tandemová výuka v SŠ

·         2.III/12  - Zlepšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích

·         2.III/13   - Nové metody ve výuce v SŠ

·         2.III/15  - Vzájemná spolupráce pedagogů a zaměstnavatelů

·         2.III/16   - Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 

·         2.III/18   - Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

·         2.III/20 – Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

·         2.III/21 – Projektový den ve škole

·         2.III/22 – Projektový den mimo školu

·         2.III/23  - Komunitně osvětová setkání   

·         2.III/7  -  Vzdělávání pedagogů SŠ - DVPP

·         2.III/9 -  Vzájemná  spolupráce pedagogů SŠ   

O projektu:

Projekt je zaměřen kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející IC apod.T.

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného vzdělávání žáků a studentů v prostředí českého školství a to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka, studenta i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy.  Učitelé zapojení do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou žáků a studentů a nediskriminovat je.


 

 

Název programu: POSÍLENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ,

číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006781

 

Zahájení projektu: 01. 09. 2017

Ukončení projektu: 31. 08. 2019

Příjemce projektu:

  • Soukromá střední škola, s.r.o. Uherské Hradiště

AKTIVITY:

  • III/2.10 - Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

  • III/2.8 - Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

  • III/2.7 - Sdílení  zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)

  • III/4.1 - Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

  • III/4.2 - Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity - fiktivní firma 

  • III/2.9 - Tandemová výuka na SŠ

O projektu:

Projekt je zaměřen kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného vzdělávání žáků a studentů v prostředí českého školství a to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka, studenta i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy.  Učitelé zapojení do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou žáků a studentů a nediskriminovat je.


Cílem projektu je  zlepšení kvality  vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky žáků a studentů, současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pedagogů.

 

logo.gif, 500x85, 11.24 KB
© 2009 - SSŠ - Soukromá střední škola, s.r.o. Uherské Hradiště