Kalendář

<<7 / 2021>>
MoTuWeThFrSaSu
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Zobrazit kalendář

Galerie

Menu

Napište nám

9 + 2
>

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ a STUDIJNÍ OBORY

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22 JSOU NABÍZENY NÁSLEDUJÍCÍ OBORY :

 

·           PODNIKÁNÍ 64-41-L/51

DVOULETÉ dálkové nástavbové studium při zaměstnání, pro absolventy všech tříletých učebních oborů s výučním listem, zakončené maturitní zkouškou. 

Výuka probíha v pátek odpoledne a v sobotu, cca každý 3 víkend (pátek odpoledne + sobota) dle rozvrhu konzultací, který obdrží žáci před zahájením pololetí. Školné činí Kč 10.000,- za školní rok.

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy a v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Absolventi, kteří úspěšně složí maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.

 

·           EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 63-41-M/ 01 

Čtyřletý studijní obor v DÁLKOVÉ formě studia pro absolventy základních škol, zakončený maturitní zkouškou.

Výuka probíha každé úterý odpoledne dle rozvrhu konzultací, který obdrží žáci před zahájením pololetí a je zaměřena především na odborné a ekonomické předměty a rozšířenou výuku cizích jazyků. Absolventi se uplatní v široké oblasti obchodních institucí, kde mohou vykonávat manažerské a marketingové činnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem a činnosti zabezpečující finanční hospodaření firem.

 

·           PRODAVAČ, 66-51-H/01

Tříleté dálkové studium při zaměstnání. Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto 3leté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Výuka probíhá 1x za 2 týdny, formou konzultací. Školné činí Kč 7.000,- za školní rok.

Absolvent se uplatní v obchodních provozech při výkonu povolání prodavač nebo pokladník v obchodě, nejen v pozici zaměstnance, ale bude mít i základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu.

 

·         KUCHAŘ-ČÍŠNÍK  65-51-H/01

Tříleté dálkové studium při zaměstnání. Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto 3leté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Výuka probíhá 1x za 2 týdny, formou konzultací. Školné činí Kč 7.000,- za školní rok.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech společného stravování. Po získání praxe v oboru absolvent může začít soukromě  podnikat.

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Škola umožňuje přijímání do vyšších ročníků vzdělávání  (viz § 63 zákona  561/2004 Sb ) a uznávání dosaženého vzdělání(  § 70 zákona  561/2004 Sb )

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Škola se v tomto školním roce u maturitních oborů NEÚČASTNÍ státních přijímacích zkoušek.

U učebních oborů se přijímací zkoušky rovněž nekonají - uchazeči jsou přijímáni na základě předložení vysvědčení o ukončení základního vzdělání.

Bližší informace o podávání přihlášek a přijímání  žáků na školu získáte na sekretariátu školy nebo na telefonních číslech:  572 564 493, 723 581 232, 732 603 270, nebo na e-mail: info@sssuh.cz

 

KRITÉRIA PRO UCHAZEČE O STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22:

TISKOPISY:
Prihlaska_SS.xlsx (.xlsx, 26.18 KB)
Prihlaska_SS_nastavba_.xlsx (.xlsx, 28.72 KB)
© 2009 - SSŠ - Soukromá střední škola, s.r.o. Uherské Hradiště